این دوره جدید بیزینس کوچینگ محسن رجبی است که نمی توانید تاثیر شگفت انگیز آن بر روی کسب و کارتان را نادیده بگیرید…

این دوره جدید بیزینس کوچینگ محسن رجبی است که نمی توانید تاثیر شگفت انگیز آن بر روی کسب و کارتان را نادیده بگیرید...

چگونه می توانیم در شرایط نامساعد کاری به پرسنل خود انگیزه بدهیم؟؟ فروش و درآمد خود را چگونه افزایش دهیم؟؟ دوره بیزینس کوچینگ یک دوره کاملاً حرفه ای است که حاصل سال ها فعالیت و تجربه محسن رجبی در حوزه کوچینگ و مشاوره کسب و کار می باشد. این دوره کاربردی و حرفه ای به […]