کارگاه مهارت های افزایش درآمد در دانشگاه علمی و کاربردی برگزار شد.

کارگاه مهارت های افزایش درآمد در دانشگاه علمی و کاربردی برگزار شد.

کارگاه مهارت های افزایش درآمد در روزهای 10 و 11 بهمن 1398 در دانشگاه علمی و کاربردی قزوین توسط تیم بیزینس کوچینگ محسن رجبی برگزار شد

در این کارگاه که به مدت دو روز پیاپی با حضور 15 کارآموز که از مدیران و صاحبان کسب وکارها بودند برگزار شد مباحثی همچون؛ شخصیت شناسی کسب و کار، 9 گام اساسی کسب و کار و مهارت های فنی و شخصیتی  مورد آموزش قرار گرفت.  9گام اساسی کسب و کارشامل؛ بخش بندی مشتریان، چهارچوب تعامل با مشتریان، ارزش پیشنهادی به مشتریان، فعالیت های کلیدی، شرکای کلیدی ،کانال  ارتباط با مشتریان، منابع کلیدی ، مدل درآمد، ساختار هزینه بود. مهارت های فنی و شخصیتی شامل؛ نقاط قوت مهارت های شخصیتی، شغل های مناسب برای هر شخصیت، نقاط قابل بهبود هر شخصیت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *