فرم استخدام
۲ - تحصیلات *

تعریف توانایی = منظور از توانایی یکسری از کارهایی هست که میتوانید انجام دهید ، انجام داده‌اید و یا یکسری از توانایی‌هایی که در وجودتان است

به همراه توضیح مختصر در هر مورد

  • کدام یک از این تخصص ها را بهتر از سایر تخصص ها انجام میدهید؟
  • آیا میتوانیم از این تخصص های شما در کسب و کارمون استفاده نماییم؟

هر کدام رو توضیح بدید که تجربه مثبت بوده یا منفی ، قطعا در طول زندگی کارهایی رو کردید ، شاید دیگه ادامه ندادید ، مثلا از شرایط کاری ناراضی بودید احساس میکردید اون کار برای شما خوب نبوده نه کار و نه شرایط خوب بوده ولی به دلایلی مثلا بد بودن محیط و مناسب نبودن آدمها ، دیگه ادامه ندادین و تمام تجربه کارهای مثبت و منفی رو حتما ذکر کنید .

تفاوت توانایی و پتانسیل = یک تفاوت بین توانایی و پتانسیل وجود دارد ، توانایی یعنی یکسری از کارها رو میتوانم انجام بدهم و انجام داده‌ام . پتاسنیل بدین معناست که میدانم میتوانم برخی کارها را بخوبی انجام دهم ولی تا به حال انجام نداده‌ام .

شاید کسی هم باشه که هیچکس درکش نکنه . چون وقتی وارد حوزه کاری جدید بشیم ، یکسری از افراد شما رو درک میکنند که خیلی محدود هستند ، یکسری از افراد شما رو درک نمیکنند و تازه خوشحال میشوند که همون شما کارهای تکراری و روتین رو انجام بدین و نتایج تکراری رو بدست بیارند

مثال:

  • دغدغه مثبت : افزایش درآمد
  • دغدغه منفی : درمان یک عزیز
۱.مالی ۲. سلامتی و جسمی ۳. ارتباطات ۴.معنوی ۵. کاری ۶.تفریحی